NOTÍCIES

AENOR publica la UNE-EN ISO 22000:2018 sobre sistemes de gestió de la innocüitat dels aliments

AENOR acaba de publicar la norma UNE-EN ISO 22000:2015, que especifica els requisits necessaris per un sistema de gestió de la innocüitat dels aliments (SGIA). La norma està dirigida a qualsevol organització que estigui directa o indirectament involucrada en la cadena alimentària, com referència per planificar, implementar, operar, mantenir i actualitzar un SGIA que els permeti oferir productes i serveis innocus.

El passat mes de juny l'Organització Internacional de Normalització (ISO) va publicar la segona versió de la Norma ISO 22000 Sistemes de gestió de seguretat de la cadena alimentaria - Requisits per qualsevol organització de la cadena alimentària, que ha estat actualitzada per adaptar-la a les actuals tendències i requeriments de seguretat alimentària.

Ara AENOR ha publicat la versió oficial en castellà, la UNE-EN ISO 22000:2018. Aquest documents especifica els requisits per un sistema de gestió de la innocüitat dels aliments (SGIA) i es d'aplicació en tota organització que estigui relacionada amb la cadena alimentària, independentment del seu tamany o complexitat.

Sistema de gestió de la innocüitat dels aliments

La UNE-EN 22000:2018 especifica els requisits per:

 1. planificar, implementar, operar, mantenir i actualitzar un SGIA que proporcioni productes i serveis que siguin innocus.

 2. demostrar cumpliment amb els requisits legals i reglamentaris aplicables d'innocüitat dels aliments.

 3. valorar i avaluar els requisits de la innocüitat alimentària mutuament acordats amb els clients i demostrat la seva conformitat amb ells.

 4. comunicar eficaçment els temes de la innocüitat dels aliments a les parts interessades dintre de la cadena alimentària.

 5. assegurar que la organització compleixi amb la seva política d'innocüitat dels aliments establerta.

 6. demostrar conformitat amb les parts interessades pertinents.

 7. buscar la certificació o registre del seu SGIA per una organització externa, o realitzar una auto-avaluació o declaració de si mateixa de la conformitat amvb aquest document.

La norma està dirigida, entre altres, a fabricants d'aliments, minoristes, serveis de càtering, serveis de neteja i desinfecció, empreses relacionades amb materials en contacte amb aliments, agricultors, granjes, envasadors-distribuïdors o productors d'aliment per animals productors d'aliments.

Contingut de la Norma

 • Introducció

Generalitats
Principis del SGIA
Enfoc a processos
- Generalitats
- Cicle Planificar-Fer-Verificar-Actuar
- Pensament basat en riscos
Relació amb altres normes de sistemes de gestió

 • Planificació
  Accions per abordar riscos i oportunitats
  Objectius del sistema de gestió d'innocüitat dels aliments i planificació per aconseguir-los
  Planificació dels canvis
 • Lideratge
  Lideratge i compromís
  Política
  - Establiment de la política de la innocüitat dels aliments
  - Comunicació de la política de la innocüitat dels aliments
  Rols, responsabilitats i autoritats a l'organització

 • Context de la organització
  Comprensió de la organització i el seu context
  Comprensió de les necessitats i expectatices de les parts interessades
  Determinació de l'abast del sistema de gestió de la innocüitat dels aliments
  Sistema de gestió d'innocüitat dels aliments

 • Termes i definicions
 • Normes per la consulta
 •  Objecte i camp d'aplicació
 • Recolzament
  Recursos
  - Generalitats
  - Persones
  - Infraestructura
  - Ambient de treball
  - Elements del sistema de gestió de la innocüitat dels aliments desenvolupats externament
  - Control de processos, productes o serveis proporcionats externament
  Competència
  Presa de consciència
  Comunicació
  Informació documentada

 • Operació
  Planificació i control operacional
  Programes de prerequisits (PPR)
  Sistema de traçabilitat
  Preparació i resposta davanr emergències
  Control de perills
  - Passos preliminats per permetre l'anàlisi de perills
  - Anàlisi de perills
  - Validació de les mesures de control i combinacions de mesures de control
  - Pla de control de perills (plan HACCP/PPRO)
  Actualització de la informació que especifica els PPR i el pla de control de perills
  Control del seguiment i la medició
  Verificació relacionada amb els PPR i el pla de control de perills
  - Verificació
  - Anàlisi dels resultats de les activitats de verificació
  Control de les no conformitats del productes i el procés
  - Generalitats
  - Correccions
  - Accions correctives
  - Manipulació de productes potencialment no innocus
  - Retirada/recuperació
 • Avaluació de l'acompliment
  Seguiment, medició, anàlisi i avaluació
  - Generalitats
  - Anàlisi i avaluació
  Auditoria interna
  Revisió per la direcció
  - Generalitats
  - Entrades de la revisió per la direcció
  - Sortides de la revisió per la direcció

 • Millora
  No conformitat i acció correctiva
  Millora contínua
  Actualització del sistema de gestió de la innocüitat dels aliments


 • Annex A (Informatiu) Referències creuades entre el HACCP del CODEX i aquest document
 • Annex B (Informatiu) Referències creuades entre aquest document i la Norma ISO 22000:2005
 • Bibliografia

Font: higieneambiental.com

Pin It
Contacte

Adreça
Nou, 3
08589 Perafita
Telf.: 93 131 56 95
Horari flexible

Camí Escorial, 39
08500 Vic
Telf.: 621 26 47 11
Dill. i Dij. 08:00 a 17:00


Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Segueix-nos

logo simbolAssesoria Tècnica Alimentària

Dades de connexió