menu
Assesoria técnica
Damos respuesta a cualquier duda y le asesoramos para encontrar la solución más óptima para
¿Necesitas ayuda?

Legislació: novetats al control de qualitat de les aigües de consum humà


S´ha publicat el Reial Decret 902/2018, de 20 de Juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 140/2003, de 7 de Febrer, pel que s´estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d´anàlisi del Reial Decret 1798/2010, de 30 de Desembre, pel que es regula l´explotació i comercialització d´aigües minerals naturals i aigües de manantial envasades per consum humà, i del Reial Decret 1799/2010, de 30 de Desembre, pel que es regula el procés d´el·laboració i comercialització d´aigües envasades per al consum humà.

Per al Reial Decret 140/2003, de 7 de Febrer, amb la finalitat d´actualitzar les disposicions de la Directiva 98/83/CE del Consell als avenços científics i tècnics s´han modificat els aspectes relacionats amb els annexes II i III de l´esmentada Directiva. Això ha portat a modificar els requisits del programa de mostreig i els mètodes d´anàlisi que recullen els annexes IV i V i els articles relacionats amb aquests annexes.

A més s´han establert una sèrie de normes UNE-EN ISO per l´anàlisi dels paràmetres microbiològics. Així, les normes UNE-EN ISO 9308-1 i UNE-EN ISO 9308-2 per al recompte d´Escherichia coli i bacteris coliformes i la norma UNE-EN ISO 14189 per l´anàlisi de Clostridium perfringens proporcionen totes les especificacions necessaries per realitzar l´anàlisi.

En quan a les freqüències de mostreig, s´adapten als principis de l´avaluació del risc assenyalats per l´Organització Mundial de la Salut (OMS). Per aquest motiu, és necessari que es puguin establir excepcions als controls que s´hagin establert, sempre que es realitzi una avaluació de riscos, basant-se en les Guíes per la qualitat de l´aigua potable de la OMS o normes internacionals tals com UNE-EN 15975-2, relativa a la "Seguretat en el suministre d´aigua potable. Directius per la gestió del risc i les crisis".

Per una altra banda, el Reial Decret 314/2016 de 29 de Juliol, va introduir disposicions específiques per al control de les substàncies radioactives. Per tant, els programes de control d´aquestes substàncies han d´adaptar-se de conformitat amb l´anomenat reial decret.

A la seva vegada, la normativa europea en relació a substàncies químiques i biocides ha evolucionat, per la qual cosa convé ajustar l´annexe II (Substàncies destinades al tractament d´aigües de consum).

Font: revista alimentaria


Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestraPolítica de Privacidad y Política de Cookies.
Aceptar